Bóle kręgosłupa

RZS – nowoczesne metody leczenia

Reumatoidalne zapalenie stawów (czyli w skrócie rzs) – tak określana jest przewlekła, ogólnoustrojowa choroba układowa tkanki łącznej. Schorzenie może prowadzić do niepełnosprawności, a nawet przedwczesnej śmierci. Elementem charakterystycznym choroby jest symetryczne zapalenie stawów (najczęściej międzypaliczkowych bliższych oraz śródręczno-paliczkowych). Najwięcej osób chorujących na rzs znajduje się w czwartej lub piątek dekadzie życia. Nie są znane jeszcze przyczyny, które powodują, że układ immunologiczny atakuje swoje tkanki i doprowadza tym samym do powstania procesu zapalnego, mającego miejsce w stawach czy płucach, sercu, naczyniach krwionośnych itd.

Leczenie rzs opiera się przede wszystkim na eliminowaniu oraz zmniejszaniu objawów klinicznych choroby, czyli spowalnianiu oraz zatrzymaniu procesu niszczenia stawów. Nowoczesne leki wykorzystywane w leczeniu tej choroby są dzielone na dwie grupy – zmniejszające objawy choroby oraz modyfikujące jej przebieg. Leki z drugiej grupy opóźniają proces niszczenia stawów oraz pojawiania się powikłań narządowych.